DAROWIZNA POPRZEZ PRZELEWY BANKOWE LUB WPŁATY NA POCZCIE W ZŁOTÓWKACH

W przelewie/wpłacie proszę podać:

• nazwa odbiorcy: Fundacja Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, Michała Kajki 80/82 lok.1, 04-620 Warszawa

• numery rachunków odbiorcy: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

• W tytule wpłaty proszę podać : Łomża, 5194